Over Boerderij Noord Empe

Onze boerderij “Noord Empe” vind je net buiten het dorp Voorst aan de Noordemperweg. Het is van oorsprong een melkveebedrijf, waar sinds 10 jaar ook diverse andere activiteiten plaatsvinden, zoals het koe knuffelen en de zorgboerderij.

Vroeger
De eerste gegevens dateren uit het jaar 1047. Hier rustte het “markrichtersschap” over de woeste gronden. Zo zijn er verhalen over onderaardse gangen die er zouden bestaan tussen Noord Empe en kasteel Nijenbeek. Vlak na de tweede wereldoorlog kwam Hupkes sr. vanuit Lathum naar Voorst om zijn oom te helpen op het bedrijf. Uiteindelijk nam hij het bedrijf over dat toen bestond uit 25 ha akkerbouw en grasland met 8 koeien en 2 pinken. Zoon Jaap nam het bedrijf over in ’81 samen met Marente. De akkerbouw was verdwenen en daarna bestond het bedrijf uit 18 ha grasland , 7 ha mais en 80 melkkoeien.

Anno nu
Nu runnen Jaap Hupkes, Marente Hupkes en Pascal Berenpas samen het melkveebedrijf. Het bedrijf bestaat thans uit 45 ha grasland, 12 ha maisland, 110 melkkoeien en 60 stuks jongvee. De VOF bestaat uit vijf lidmaten.

Pascal is de nieuwe aanwinst op het bedrijf en is begin 2013 toegetreden tot de VOF om na verloop van 10 jaar het bedrijf over te nemen. Jaap heeft door omstandigheden een stapje terug moeten doen en maakt nu de meeste uren op de zorgboerderij samen met Karlijn, de derde dochter. Marente volgt de opleiding Creatieve Therapie aan de HAN te Nijmegen voor de verdere ontwikkeling van de bedrijven en haarzelf. Zij doet samen met Mirre, de vierde dochter, de boekhouding. Karlijn en Mirre zijn de vierde en vijfde VOF lidmaten sinds 1 januari 2013.

Zo krijgt het familiebedrijf steeds meer vastere vorm en nemen nu twee dochters steeds meer verantwoordelijkheden op zich. Inka, de tweede dochter, helpt regelmatig bij de workshops en de partijtjes.

Beschikbare faciliteiten

Geen speciale faciliteiten op deze locatie

Adres en locatie

Boerderij Noord Empe
Noord Emperweg 1
7383 CX Voorst