Over de workshop

Mantelzorgers maken het mogelijk dat ouderen met een ziekte of beperking en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In de eerste plaats is dat fijn voor zowel de cliënt en diens mantelzorger. Maar het sluit ook naadloos aan bij het huidige overheidsbeleid. De meeste aandacht van professionals en vrienden en familie gaat uit naar de cliënt: Hoe is het nu met hem of haar? Voor iedereen is het prettig als de mantelzorger zijn zorgtaken kan volhouden. Daarom is het belangrijk dat je als professional de mate van (over)belasting in kaart brengt en vraagt naar de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger.

Deze workshop is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die zorg en ondersteuning bieden aan cliënten en hun mantelzorgers in de thuissituatie. In de workshop oefen je eerst met bestaande instrumenten om de belasting van mantelzorgers in kaart te brengen. Vervolgens ga je aan de slag om de ondersteuningsvraag in beeld te brengen met behulp van de vier levensdomeinen. We oefenen in tweetallen aan de hand van eigen casuïstiek.

Wij bieden deze workshop aan als incompany-aanbod. Vindt u deze workshop interessant voor uw medewerkers en /of vrijwilligers? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Wij maken de workshop vervolgens op maat voor uw organisatie.


Over de workshopgever

Mantelzorg Veltman en meulmeester de workshopsite
Meulmeester & Veltman, adviesbureau in zorg en welzijn

Meulmeester & Veltman, adviesbureau in zorg en welzijn, werkt aan innovatie in het sociale domein. Kernthema’s in ons werk zijn: samenwerking, kwaliteit en het cliëntperspectief.
Ons bureau bestaat uit Marita Meulmeester en Marja Veltman. Wij werken aan vraagstukken die ons inspireren een betere zorg- en dienstverlening voor kwetsbare burgers te realiseren. Wij doen projectmanagement en procesbegeleiding voor gemeenten en zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden, waarbij het perspectief van de cliënt het vertrekpunt is. Ook geven wij workshops en trainingen aan professionals en managers.

De thema’s van de workshops Mantelzorgondersteuning, Versterken van sociale netwerken en Samenwerking in wijkteams komen rechtstreeks voort uit de projecten die wij de afgelopen tijd hebben gedaan. Wij bieden ze nu eenmalig, kosteloos als pilot aan inclusief een lekkere lunch. Bij gebleken succes ontwikkelen we de workshops door en bieden ze aan, zowel in-company als met open… lees verder »

Bekijk meer workshops van deze aanbieder


Over de locatie

De Kunstkamer is een inspirerende vergader- en werkruimte in het Centrum van Utrecht. Het is een hoge, lichte ruimte met aan de… lees verder »


Reviews over deze workshop